บสย. ภาคเหนือตอนล่าง คาดปิดยอดค้ำฯ สิ้นปี 6,100 ล้านบาท มาตการรัฐหนุนนำ ดัน SMEs เข้าถึงสินเชื่อ 11 เดือนกว่า 5,000 ราย


บสย. ภาคเหนือตอนล่าง คาดปิดยอดค้ำฯ สิ้นปี 6,100 ล้านบาท  มาตการรัฐหนุนนำ ดัน SMEs เข้าถึงสินเชื่อ 11 เดือนกว่า 5,000 ราย บสย. ภาคเหนือตอนล่าง คาดปิดยอดค้ำฯ สิ้นปี 6,100 ล้านบาท  มาตการรัฐหนุนนำ ดัน SMEs เข้าถึงสินเชื่อ 11 เดือนกว่า 5,000 ราย
12 ธันวาคม 2561

นายชูศักดิ์ นันทสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส  สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ผลดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ ในรอบ 11 เดือน (ม.ค. - พ.ย. 2561) ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มีการขยายตัวสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยมียอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ บสย. สำนักเขตภาคเหนือตอนล่าง 10 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ ตาก  อุตรดิตถ์ และ สุโขทัย วงเงินรวม 5,677 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อจำนวน 5,971 ราย  โดย 3 จังหวัดที่มีการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ และจำนวนรายสูงสุด คือ พิษณุโลก นครสวรรค์ และ เพชรบูรณ์  โดยมียอดค้ำฯ ผ่านกลุ่มธนาคารรัฐ รวมกว่า 2,510 ล้านบาท และ ค้ำประกันสินเชื่อผ่านกลุ่มธนาคารพาณิชย์ รวม 3,166 ล้านบาท 

สำหรับแผนดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และสถาบันการเงินพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน จังหวัดพิษณุโลก, การให้ความรู้ทางการเงิน ในโครงการ Financial Literacy, การจัดอบรมเสริมความรู้ SMEs ในหลักสูตร   ”ออนไลน์สร้างเงินล้านกับ บสย.” แก่ผู้ประกอบการจังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นลูกค้า บสย. เพื่อเข้าถึง และเข้าใจโครงการค้ำประกันสินเชื่อใหม่ และการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ขอรับคำปรึกษา ณ บสย. สำนักงานเขตต่างๆ นอกจากนี้ บสย. ยังมี “คลินิกค้ำประกันสินเชื่อออนไลน์” บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อสร้างเครือข่าย ร่วมกับสถาบันการเงิน เพื่อการค้ำประกันสินเชื่อ และสร้างการรับรู้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. เป็นต้น       
           
คาดปิดตัวเลขสิ้นปี 6,100 ล้านบาท
ทั้งนี้ บสย. จะเร่งผลักดันการค้ำประกันสินเชื่อต่อเนื่อง รองรับความมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ได้แก่  โครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐและนโยบายรัฐ ซึ่ง บสย.และ ธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมมือกัน ปล่อยสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ สนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ได้เงินทุนหมุนเวียนขยายการลงทุน เพิ่มสต็อกสินค้า รองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, ค้ำประกันสินเชื่อ ผู้ประกอบการ SMEs นิติบุคคลบัญชีเดียว, ค้ำประกันสินเชื่อรถมินิบัส และโครงการค้ำประกันผู้ค้ารายย่อย คาดว่าจะสามารถปิดยอดค้ำประกันสินเชื่อสิ้นปีจำนวน 6,100 ล้านบาท
 
เดินสายโปรโมท  SMEs ธงฟ้าประชารัฐ
กู้ต่ำ 1 ล้าน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำฯ
นายชูศักดิ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังได้เตรียมพร้อมสำหรับการโปรโมท และเดินสายประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งเป็นโครงการใหม่ในปีนี้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ บสย.ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นโครงการล่าสุดที่รัฐให้การสนับสนุน เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ต้องการกู้เงินต่ำกว่า 1 ล้านบาท สามารถใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อจาก บสย. ทันที โดย บสย.จะช่วยค้ำประกันสินเชื่อ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้งนี้ บสย.ยังได้เร่งผลักดันมาตรการต่างๆ ให้ถึงมือผู้ประกอบการ SMEs รายย่อยให้มากที่สุด เช่น  โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ วงเงินกู้ 1 หมื่นบาท ถึง 2 แสนบาท ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่าง บสย. และธนาคารต่างๆ ที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยตลอดเดือนธันวาคมนี้ 
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD