บสย.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “TCG Lanna Fun Run #1” เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ


10 กุมภาพันธ์ 2562

นายดำริ ขวัญสุวรรณ  ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 1 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ได้เตรียมจัดกิจกรรมเครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกัน เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ “TCG Lanna Fun Run #1” ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562  ตั้งแต่เวลา 5.30-10.00 น. ณ กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้า ในพื้นที่ปิดที่สวยงามและปลอดภัย ซึ่งใช้เป็นพื้นที่สำหรับการฝึกหลักสูตรจู่โจม ระยะทาง 5.6 กิโลเมตร  โดยการสนับสนุนจาก สสส. และ กองพลทหารราบที่ 7 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จาก 18 สถาบันการเงิน และกลุ่มผู้รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน 

กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ “TCG Lanna FunRun #1” มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1.เพื่อการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง 2.เพื่อสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของสถาบันการเงินในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน   3.เพื่อสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์และบริการของ บสย. ให้กับสถาบันการเงินในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

สำหรับกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. และ กองพลทหารราบที่ 7 ท่ามกลางบรรยากาศพื้นที่ปิดที่ปลอดภัยและสวยงาม เส้นทางการวิ่งผ่านพื้นที่สำหรับใช้การฝึกหลักสูตรจู่โจม ภายในกองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 5.6 กิโลเมตร มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก 18 สถาบันการเงิน  ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สินเชื่อศูนย์ธุรกิจ (RM) และเจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ (BO) กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต บสย. ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และ แม่ฮ่องสอน   เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

ผลดำเนินงาน บสย.ปี 2561 สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 1 จังหวัดเชียงใหม่ มียอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ (1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61) ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และ แม่ฮ่องสอน   วงเงินอนุมัติรวม 6,062.27 ล้านบาท / 7,336 ราย โดย 3 จังหวัดค้ำประกันสูงสุดคือ เชียงใหม่ 2,185.74 ล้านบาท /1,631 ราย เชียงราย 1,048.35 ล้านบาท / 1,118 ราย ลำปาง 825.33 ล้านบาท/1,231 ราย
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD