กระแสตอบรับ “บสย. รักพี่วิน” พุ่ง ตั้งเป้าเติมทุนหมื่นราย เล็งหนุนอาชีพอิสระเพิ่ม


กระแสตอบรับ “บสย. รักพี่วิน” พุ่ง ตั้งเป้าเติมทุนหมื่นราย เล็งหนุนอาชีพอิสระเพิ่ม กระแสตอบรับ “บสย. รักพี่วิน” พุ่ง ตั้งเป้าเติมทุนหมื่นราย เล็งหนุนอาชีพอิสระเพิ่ม
21 กุมภาพันธ์ 2562

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
  ประธานเปิดโครงการ “บสย.รักพี่วิน”  เปิดเผยว่า ในวันนี้ (21ก.พ.) โครงการ บสย.รักพี่วิน ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ  พร้อมให้การช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระ พี่วิน หรือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะ  ให้เข้าถึงแหล่งทุน  โดยมี บสย.หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง  “ค้ำประกันสินเชื่อ” มั่นใจว่าเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ทางตรงกับกลุ่มพี่วิน ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศกว่า 200,000 ราย  
               
“โครงการ บสย.รักพี่วิน เป็นโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน “เติมทุน”  ให้ผู้ประกอบการ มั่นใจว่าจะสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 4,580 ล้านบาท และช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบได้ 100 ล้านบาท จากการดำเนินโครงการนี้ ซึ่งตั้งเป้าช่วยผู้ประกอบการ พี่วิน 10,000 ราย”
           
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย.
  เปิดเผยว่า โครงการนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้กลุ่มอาชีพอิสระ ซึ่งส่วนใหญ่ มีรายได้ไม่แน่นอน  ไม่มีการเดินบัญชีกับธนาคาร ไม่มีการทำบัญชีรายรับรายจ่าย ทำให้สถาบันการเงินไม่สามารถพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้   โดยโครงการนี้จะเริ่มจากกลุ่มพี่วิน ในการช่วย “เติมทุน” ผ่านธนาคารพันธมิตรที่มาร่วมเปิดบูธให้คำปรึกษา ภายในงาน 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) รวมถึงองค์กรพันธมิตรอื่นๆ ได้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ให้บริการตรวจเครดิตบูโร ฟรี, กรมการขนส่งทางบก, กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และสำนักงานประกันสังคม
               
โครงการ บสย. รักพี่วิน ตั้งเป้าสนับสนุนค้ำประกันสินเชื่อ 1,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อ 10,000 ราย  เฉลี่ยรายละ 100,000 บาท แบ่งเป็น 1. กู้ซื้อรถใหม่ อนุมัติไม่เกิน 100,000 บาท  2. กู้ซ่อมแซมรถ กู้ฉุกเฉิน แก้หนี้นอกระบบ อนุมัติวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 4,580 ล้านบาท  และช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบได้ 100 ล้านบาท (จากผลการสำรวจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าผู้ขับขี่มีการกู้เงินนอกระบบ 10%)
               
“โครงการนี้จะช่วยให้ พี่วิน ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากโครงการนี้ ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการจะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 28% ต่อปี เช่น ถ้ากู้เงินจำนวน  50,000 บาท ผ่อน  4 ปี เพื่อซื้อมอเตอร์ไซค์จากร้านค้าทั่วไป  ต้องผ่อนเดือนละ 2,500 บาท หากกู้ผ่านโครงการรักพี่วิน จะผ่อนเดือนละ 1,500 บาท สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเดือนละ 1,000 บาท  หรือประหยัดได้มากกว่า 40,000 บาท ในระยะเวลาการผ่อน 4 ปี”  

ดร.รักษ์ กล่าวว่า โครงการ บสย. รักพี่วิน  ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มพี่วิน หลังจาก บสย. ได้ระดมทีมงานลงพื้นที่พบพี่วินทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ จึงมั่นใจว่าจะเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริง หลังจากนี้ ได้เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพอิสระ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากที่สุด  

สำหรับคุณสมบัติของผู้ประกอบการอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก โดยมีบัตรประจำตัวประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะ (บัตรเหลือง) และมีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน  5  ล้านบาท  โดย บสย. ได้เปิดช่องทางการสื่อสารหลากหลายสำหรับพี่วิน นอกเหนือจากสำนักงานเขต บสย. 11 แห่งทั่วประเทศ Call Center 0-2890-9999 และเฟสบุ๊ก บสย. ยังได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่าน Line @tcgloveswin เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น  
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD