“บสย.รักพี่วิน” แห่ยื่นกู้แล้ว 5,000 ราย เล็งขอสินเชื่อ 60,000-70,000 บาทต่อราย


“บสย.รักพี่วิน” แห่ยื่นกู้แล้ว 5,000 ราย เล็งขอสินเชื่อ 60,000-70,000 บาทต่อราย “บสย.รักพี่วิน” แห่ยื่นกู้แล้ว 5,000 ราย เล็งขอสินเชื่อ 60,000-70,000 บาทต่อราย
26 กุมภาพันธ์ 2562

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า  โครงการ “บสย.รักพี่วิน” ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น โดยมี พี่วินที่ขอยื่นเอกสารการขอสินเชื่อรวม 4,895 ราย แบ่งเป็นกลุ่มที่ยื่นเอกสารในวันงาน ( 21 ก.พ.) จำนวน 2,837 ราย และ กลุ่มที่เดินทางมายื่นเอกสาร ณ สำนักงานใหญ่ บสย. ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (25 ก.พ.) จำนวน 2,058 ราย ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 1. ติดต่อตรง ณ สำนักงานใหญ่ บสย. ถนนเพชรบุรี จำนวน  610 คน ผ่านช่องทาง Call in จำนวน 774 ราย  ผ่านช่องทาง Facebook Line@  และเว็บไซต์  จำนวน 384 ราย และ ติดต่อผ่านสำนักงานเขต บสย.ในภูมิภาค 10 แห่ง และช่องทางต่างๆ จำนวน 290 ราย
               
ทั้งนี้ บสย.ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อให้การบริการ การตรวจรับเอกสารสำหรับการยื่นขอสินเชื่อให้กับพี่วินที่ติดต่อเข้ามา โดยเบื้องต้นในขณะนี้ มีผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์และการตรวจเกณฑ์เบื้องต้นจาก บสย.แล้ว จำนวน 487 ราย มีความต้องการสินเชื่อรวม 32.72 ล้านบาท เฉลี่ยความต้องการสินเชื่อรายละ 60,000-70,000 บาท  ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า เป็นผู้มีประวัติทางการเงินดี ร้อยละ 34 และ เป็นผู้ไม่มีประวัติการกู้เงิน ร้อยละ 53 ซึ่งขณะนี้ บสย.ได้ดำเนินการส่งรายชื่อสรุปข้อมูลให้ธนาสคารพันธมิตรที่ร่วมโครงการแล้ว
 
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD