กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. ร่วมสัมมนาผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3


กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. ร่วมสัมมนาผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. ร่วมสัมมนาผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมนางดุสิดา ทัพวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และการเงิน ร่วมงาน สัมมนาผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) ครั้งที่ 3 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นประธานเปิดการสัมมนา และมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสูงสุด (CEO) ของรัฐวิสาหกิจทั้ง 56 แห่ง การสัมมนา SOE CEO Forum ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารให้ CEO ของรัฐวิสาหกิจรับทราบสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อความท้าทายทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมให้รัฐวิสาหกิจเสนอความเห็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านการลงทุน การดำเนินนโยบายรัฐบาล และการนำส่งรายได้แผ่นดิน รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง CEO ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างกัน ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD