บสย. ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27


บสย. ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 บสย. ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27
นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 พร้อมด้วย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย.และผู้บริหารระดับสูง โดยมีตัวแทนจากกระทรวงการคลัง สถาบันการเงินของภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ บสย.อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD