บสย. เข้าพบ ผอ.สคร.อวยพรวันปีใหม่ไทย


บสย. เข้าพบ ผอ.สคร.อวยพรวันปีใหม่ไทย บสย. เข้าพบ ผอ.สคร.อวยพรวันปีใหม่ไทย
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารสินทรัพย์ บสย. เข้าพบ นายประภาศ คงเอียด  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่ออวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 2562  สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามในเทศกาลวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD