หมอหนี้ บสย. คิวแน่น ! วันแรก คนไข้ SMEs แห่รับคำปรึกษากว่า 100 คน


หมอหนี้ บสย. คิวแน่น !  วันแรก คนไข้ SMEs แห่รับคำปรึกษากว่า 100 คน หมอหนี้ บสย. คิวแน่น !  วันแรก คนไข้ SMEs แห่รับคำปรึกษากว่า 100 คน
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บูธ “หมอหนี้ บสย.” ในงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ 16 -19 พ.ค. ครั้งที่ 19 (Money Expo 2019) ได้รับผลตอบรับดี มีจำนวน คนไข้ SMEs รับคำปรึกษาวันแรก (16 พ.ค.) กว่า 100 ราย
               
“หมอหนี้ บสย.” คือบริการให้คำปรึกษาทางการเงิน ภายใต้แนวคิด ช่วยคนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งทุน เติมทุน เติมความรู้ เติมคุณภาพชีวิต  ซึ่งได้นำร่อง เปิดตัวในงาน Money Expo 2019  และเตรียมขยายการบริการสู่ระดับภูมิภาค  มุ่งเน้นให้คำปรึกษาทางการเงินแบบ Case by Case  ปลดล็อกผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้น การเป็นลูกหนี้อย่างชาญฉลาด การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และการลดปัจจัยเสี่ยง ก่อนขอสินเชื่อ
               
คาดว่าจะมีผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธ บสย.และขอรับคำปรึกษาทางการเงิน “หมอหนี้ บสย.” ประมาณ 750 ราย และ มีความต้องการสินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อกว่า 1,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นราว 10 -15%  ทั้งนี้ บสย.ได้รวบรวมสถิติการเข้าเยี่ยมชมบูธ ในระหว่างปี 2559 - 2561 พบว่า ในปี 2559 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในบูธ บสย. จำนวน 681 คน ต้องการสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ จำนวน 901 ล้านบาท  ปี 2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 793 คน ต้องการสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ 1,365 ล้านบาท  ปี 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 623 คน  ต้องการสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ 1,048 ล้านบาท
               
ผู้ประกอบการ SMEs ขอรับคำปรึกษา “หมอหนี้ บสย.” ได้ที่ บูธ บสย. แล้ว ยังสามารถลงทะเบียน ขอรับคำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ บสย. www.tcg.or.th คลิก “หมอหนี้ บสย.” เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เป็นไปอย่างทั่วถึง และครอบคลุมมากที่สุด  
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD