บสย. จัดกิจกรรม CSR “บสย. ร่วมใจลดใช้พลาสติก”


บสย. จัดกิจกรรม CSR “บสย. ร่วมใจลดใช้พลาสติก” บสย. จัดกิจกรรม CSR “บสย. ร่วมใจลดใช้พลาสติก”
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นำทีมผู้บริหาร เปิดโครงการ “บสย. ร่วมใจลดใช้พลาสติก”ภายใต้โครงการลดโลกร้อน ซึ่งเป็นโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. (CSR) ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ให้พนักงานร่วมใจใช้ถุงผ้าทดแทนถุงพลาสติกภายในอาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 หรือพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงพิษภัยจากพลาสติก และขยะพลาสติก ผ่านเรื่องราวของ “วาฬสีน้ำเงิน” เพื่อปลูกจิตสำนึกลดใช้พลาสติกอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังได้สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและเพื่อนพนักงานโดยการรับบริจาคถุงผ้าสภาพดีพร้อมใช้งานเพื่อนำมาใช้ในโครงการเป็นจำนวนมาก และติดตั้งจุดบริการถุงผ้าใช้แล้วคืนให้บริการแก่เพื่อนพนักงานภายในสำนักงาน ชั้น 16-18 บสย. สำนักงานใหญ่ ในระหว่างเดือน สิงหาคม-ธันวาคม 2562 ณ บสย. สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD