บสย. จับมือ ธพว. คิกออฟ “SME D ยกกำลัง 3” จัดหนักโค้งสุดท้าย ค้ำฟรี 3 ปี ดอกถูก 3% ต่อปี นาน 3 ปี ขับเคลื่อนมาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย”


บสย. จับมือ ธพว. คิกออฟ “SME D ยกกำลัง 3” จัดหนักโค้งสุดท้าย ค้ำฟรี 3 ปี ดอกถูก 3% ต่อปี นาน 3 ปี ขับเคลื่อนมาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย” บสย. จับมือ ธพว. คิกออฟ “SME D ยกกำลัง 3” จัดหนักโค้งสุดท้าย ค้ำฟรี 3 ปี ดอกถูก 3% ต่อปี นาน 3 ปี ขับเคลื่อนมาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย”

โครงการ SME D ยกกำลัง 3 \\\" จะช่วยผู้ประกอบการทั้งในภาคท่องเที่ยว ค้าขาย ค้าปลีก และรายย่อย ที่กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจและต้องการเงินทุนหมุนเวียน เข้าร่วมโครงการมากกว่า 4,000 ราย (การค้ำประกันสินเชื่อเฉลี่ยรายละ 2.5 ล้านบาทจากการที่ บสยและ ธพวได้ดำเนินการตามมาตรการของรัฐ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs โดยมอบอัตราดอกเบี้ยถูกสุด และค่าธรรมเนียมค้ำประกันต่ำสุด อีกทั้ง บสยยังให้เงื่อนไขพิเศษแก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ 3 ปีแรก

ทั้งนี้ในส่วนของการดำเนินมาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย” ซึ่ง บสยทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนโครงการ โดยธนาคารพันธมิตรที่ร่วมลงนาม ได้ส่งมอบนโยบายการทำงานจากส่วนกลางสู่ระดับภาค โดยขณะนี้มีลูกค้า บสยที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติโครงการขยายระยะเวลาการค้ำประกันสินเชื่อของ SMEs ที่อยู่ในโครงการ PGS5-7 และโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs สร้างไทย ต่อเติม เสริมทุน จำนวน 5,014 ราย รวมวงเงิน 12,539 ล้านบาท  โดยในวันนี้มีตัวอย่างลูกค้า จำนวน 4 ราย ที่ได้รับความช่วยเหลือภายใต้มาตรการนี้ จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและ บสยมาร่วมในงาน

  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD