บสย. ประชุมขับเคลื่อนเยียวยา โควิด-19


บสย. ประชุมขับเคลื่อนเยียวยา โควิด-19 บสย. ประชุมขับเคลื่อนเยียวยา โควิด-19
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ นายกิตติพงษ์ บุรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประชุมหารือกับ คณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน วุฒิสภา โดยมี นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตัวแทนธนาคารออมสิน และธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันวางแนวทางและมาตรการเยียวยาผลกระทบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว หลังจากได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการ SMEs ภาคท่องเที่ยว ถึงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ซึ่งขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อรายได้ทางเศรษฐกิจกว่า 3 แสนล้านบาท โดยผลการหารือร่วมกันกับ ธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมวงเงินปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ และ บสย.ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ 2 ปี ณ ห้องประชุม 2303 อาคารสุขประพฤติ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ในส่วนของคณะอนุกรรมาธิการได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ที่อาคารรัฐสภาเกี่ยวกับมาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐภายหลังการประชุม
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD