บสย. ปั้นโมเดล CSR ค้าออนไลน์ “แม่จัน ดิจิทัล”   “หมอหนี้ บสย.” แนะวิธีเข้าถึงแหล่งทุน

บสย. ปั้นโมเดล CSR ค้าออนไลน์ “แม่จัน ดิจิทัล” “หมอหนี้ บสย.” แนะวิธีเข้าถึงแหล่งทุน


รายละเอียด

บสย. ร่วมกับ เรือนจำกลางระยอง เปิดโครงการ CSR สร้างผู้ป...

169 views

บสย. เปิดห้องสมุด -ห้องประชุม โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนาย...

นายวสันต์ เทียนหอม ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังค...
174 views

บสย. ลงพื้นที่ จังหวัดยโสธร มอบน้ำดื่มผู้ประสบภัยพายุโพ...

บสย. นำโดย นายประจบ ประทีปสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา 2 มอบน้ำดื่มจำนวน 100...
87 views

บสย. จัดกิจกรรม CSR “บสย. ร่วมใจลดใช้พลาสติก”

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย...
205 views

บสย. จับมือ ม.มหิดล จัดกิจกรรม CSR “SMEs BASECAMP ก้าวแ...

บสย. ร่วมมือกับ ม.มหิดล เปิด “โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0” ผ่านกิจกรรม “SMEs BASECAM...
74 views

บสย. จับมือ สสว. จัดกิจกรรม CSR สร้างผู้ประกอบการ SMEs ...

บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออก และ สสว. จ.ชลบุรี ร่วมเปิด “โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0”...
295 views

บสย. จับมือ คบจ. สุพรรณบุรี คิกออฟ โครงการ CSR สร้างผู้...

บสย. เปิดงานสัมมนา "เสริมสร้างความรู้อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สู่การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Sta...
574 views

บสย. ร่วมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์-โรงเรียนวัด...

นายดำริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานสาขาเชียงใหม่ บสย. และทีมงานสำนักงานสาขาพิษณุโล...
687 views

บสย. ผนึก คลัง จ.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อน CSR ตามแนวเศร...

บสย. ร่วมกับ คลังจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม "สืบสานปณิธานแห่งความพอเพียง มีทุนพร้อม มี...
669 views

 • บสย. SMEs Club
 • สมัครงาน
 • ค้นหาสาขา บสย.
 • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
 • สายด่วน
 • แบบฟอร์มคำขอ
 • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
 • To MD