บสย. ปั้นโมเดล CSR ค้าออนไลน์ “แม่จัน ดิจิทัล”   “หมอหนี้ บสย.” แนะวิธีเข้าถึงแหล่งทุน

บสย. ปั้นโมเดล CSR ค้าออนไลน์ “แม่จัน ดิจิทัล” “หมอหนี้ บสย.” แนะวิธีเข้าถึงแหล่งทุน


รายละเอียด

บสย. มอบโล่ “รางวัลสุดยอดผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง...

นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บริหารสำนักงานสาขาอุดรธานี บสย. และนายค...
331 views

บสย. มอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี 2...

นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย. เป็นผู้แทนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ร...
653 views

บสย. เยี่ยมลูกค้า บสย. “ขิงทองไทย” โครงการประกวดลูกค้า ...

นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย. และทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที...
789 views

บสย. หารือพันธมิตร ร่วมกิจกรรม CSR "บสย. ชวนพี่น้อง มีท...

นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย. และทีมงานสาขาพิษณุโลก เข้าพบ นางสาว...
622 views

บสย. หารือคลังอุบลฯ ร่วมกิจกรรม CSR "บสย. ชวนพี่น้อง มี...

นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย. และทีมงานสาขาอุบลราชธานี เข้าพบ นาง...
755 views

บสย. ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ “SMEs ทำดี ม...

บสย. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการและสัมภาษณ์ลูกค้า บสย. บริษัท ยิ้มละไม ไหมขัดฟัน ( 2010 ) ซึ...
900 views

บสย. หารือคลังเขต 3 ร่วมกิจกรรม CSR "บสย. ชวนพี่น้อง มี...

นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย. พร้อมทีมงานนครราชสีมา ประชุมร่วมกับ...
662 views

 • บสย. SMEs Club
 • สมัครงาน
 • ค้นหาสาขา บสย.
 • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
 • สายด่วน
 • แบบฟอร์มคำขอ
 • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
 • To MD