การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
15 พ.ย. 2562 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ TCG E-Document เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้ำประกันสินเชื่อ (Core Guarantee System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน - - - - - -
15 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
15 พ.ย. 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ TCG E-Document เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้ำประกันสินเชื่อ (Core Guarantee System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ประกาศเชิญชวน 15 - 25 พ.ย. 2562
19 พ.ย. 2562 20 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562
- 27 พ.ย. 2562
5 พ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
5 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
31 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
22 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบทความวิชาการเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเชิงนโยบาย (Policy) และประชาสัมพันธ์ของ บสย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
22 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างผลิตไดอารี่และปฏิทิน ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD