การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
5 มิ.ย 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
5 มิ.ย 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหรืองานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
4 มิ.ย 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
31 พ.ค. 2562 ประกาศราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประกาศราคากลาง - - - - - -
31 พ.ค. 2562 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประกาศร่าง TOR - - - - - -
22 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและประจำส่วนกลางสำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารสำนักงาน ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
22 พ.ค. 2562 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบวางแผนงบประมาณ (Financial Budgeting) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน - - - - - -
22 พ.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบวางแผนงบประมาณ (Financial Budgeting) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ประกาศเชิญชวน 22 - 29 พ.ค. 2562
24 พ.ค. 2562 24 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2562
- 31 พ.ค. 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD