การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
9 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
8 พ.ย. 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารและควบคุมโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้ำประกันสินเชื่อ (Core Guarantee System) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
8 พ.ย. 2561 ประกาศราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารและควบคุมโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้ำประกันสินเชื่อ (Core Guarantee System) ประกาศราคากลาง - - - - - -
8 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างผลิตจี้ทองคำ พร้อมเลเซอร์ โลโก้ บสย. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
7 พ.ย. 2561 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 2 อื่นๆ - - - - - -
7 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 6 อื่นๆ - - - - - -
7 พ.ย. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานใหญ่ส่วนกลาง ฝ่ายบริหารสำนักงาน ฝ่ายติดตามหนี้และดำเนินคดี ฝ่ายกิจการสาขา 1 และฝ่ายกิจการสาขา 2 ประกาศราคากลาง - - - - - -
7 พ.ย. 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานใหญ่ส่วนกลาง ฝ่ายบริหารสำนักงาน ฝ่ายติดตามหนี้และดำเนินคดี ฝ่ายกิจการสาขา 1 และฝ่ายกิจการสาขา 2 ประกาศร่าง TOR - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD