การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
4 เม.ย 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
3 เม.ย 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ประกาศราคากลาง - - - - - -
3 เม.ย 2562 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ประกาศร่าง TOR - - - - - -
1 เม.ย 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและประจำส่วนกลางสำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารสำนักงาน ประกาศราคากลาง - - - - - -
1 เม.ย 2562 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและประจำส่วนกลางสำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารสำนักงาน ประกาศร่าง TOR - - - - - -
29 มี.ค 2562 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างบูธและจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 19 (Money Expo 2019) และมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 3 (Money Expo Year End 2019) ประกาศราคากลาง - - - - - -
29 มี.ค 2562 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างบูธและจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 19 (Money Expo 2019) และมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 3 (Money Expo Year End 2019) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
29 มี.ค 2562 ประกาศราคากลาง โครงการเช่ารถยนต์นั่งประจำตำแหน่ง ประกาศราคากลาง - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD