การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
10 มี.ค 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
6 มี.ค 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
6 มี.ค 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหรืองานจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
4 มี.ค 2563 สัญญาจัดซื้อและติดตั้ง External Firewall สำหรับสำนักงานใหญ่ บสย. และสำนักงานเขต สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
4 มี.ค 2563 สัญญาซื้อซอฟท์แวร์และอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบฯ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
4 มี.ค 2563 สัญญาจ้างบริการระบบการติดตามหนี้และดำเนินคดี สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
4 มี.ค 2563 สัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลพร้อมติดตั้งสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
4 มี.ค 2563 สัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD