การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
19 ต.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างผลิตชุดแก้วน้ำ ประกาศราคากลาง - - - - - -
17 ต.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
12 ต.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างผลิตกระเป๋าผ้าลายผ้าขาวม้า ประกาศราคากลาง - - - - - -
12 ต.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวสำนักงานใหญ่ชั้น 17,18 ประกาศราคากลาง - - - - - -
11 ต.ค. 2561 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 11 - 19 ต.ค. 2561
16 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2561 22 ต.ค. 2561
- 23 ต.ค. 2561
11 ต.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าใช้บริการระบบประชุมทางไกล จำนวน 11 จุด ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
11 ต.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อ Memory Server ERP เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประกาศราคากลาง - - - - - -
10 ต.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ประกาศราคากลาง - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD