การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
10 ต.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดของขวัญสื่อมวลชน ประกาศราคากลาง - - - - - -
10 ต.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานใหญ่ บสย. ชั้น 17 -18 ประกาศราคากลาง - - - - - -
10 ต.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างผลิตจี้ทองคำ พร้อมเลเซอร์ โลโก้ บสย. ประกาศราคากลาง - - - - - -
10 ต.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
9 ต.ค. 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้ำประกันสินเชื่อ (Core Guarantee System) (ฉบับปรับปรุง) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
8 ต.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานสาขาอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
8 ต.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างสำรวจการรับรู้ข้อมูล บสย. ของผู้ประกอบการทั่วไปต่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ปี 2561 ประกาศราคากลาง - - - - - -
5 ต.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโร ประกาศราคากลาง - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD