การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
5 ต.ค. 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโร ประกาศร่าง TOR - - - - - -
5 ต.ค. 2561 ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง การปรับปรุงตกแต่ง สำนักงานสาขาพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
5 ต.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของ บสย. ตามมาตรฐานสากล (Penetration Testing) ประกาศราคากลาง - - - - - -
5 ต.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 ประกาศราคากลาง - - - - - -
26 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าอาคารสำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
25 ก.ย. 2561 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานสาขาอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน - - - - - -
21 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำสำนักงานใหญ่ บสย.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - - - - - - -
19 ก.ย. 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานสาขาอุดรธานี ประกาศร่าง TOR - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD