การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
4 มี.ค 2563 สัญญาจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
4 มี.ค 2563 สัญญาจ้างพัฒนาและติดตั้งปรับปรุงระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (Oracle ERP) สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
4 มี.ค 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงานเขต 11 เขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 4 - 11 มี.ค 2563
6 มี.ค 2563 6 มี.ค 2563 12 มี.ค 2563
- 13 มี.ค 2563
2 มี.ค 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดจ้างก่อสร้างบูธและจัดกิจกรรมงานนิทรรศการด้านการเงินประจำปี 2563 ประกาศร่าง TOR - - - - - -
2 มี.ค 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างก่อสร้างบูธและจัดกิจกรรมงานนิทรรศการด้านการเงินประจำปี 2563 ประกาศราคากลาง - - - - - -
28 ก.พ. 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ประกาศร่าง TOR - - - - - -
27 ก.พ. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้พื้นที่ Co-location พร้อมบริการ และ Private Link ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 27 ก.พ. - 5 มี.ค 2563
2 มี.ค 2563 2 มี.ค 2563 6 มี.ค 2563
- 9 มี.ค 2563
27 ก.พ. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ประกาศราคากลาง - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD