การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
26 ก.พ. 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงานเขต 11 เขต ประกาศร่าง TOR - - - - - -
26 ก.พ. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงานเขต 11 เขต ประกาศราคากลาง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP) สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน(ERP) สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาซื้อและติดตั้ง Internal Firewall สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาเช่ารถตู้ประจำส่วนกลางสำนักงานใหญ่ บสย. สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 4 เครื่อง สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและประจำส่วนกลางสำนักงานใหญ่ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD