การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
24 ก.พ. 2563 สัญญาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป จำนวน 3 คัน สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาเช่ารถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ประจำสำนักงานเขต จำนวน 5 คัน สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองคะแนนเครดิต (Credit Scoring Model) สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนวิสาหกิจ ปี 2563 ฯ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 บันทึกข้อตกลงเช่าป้ายประชาสัมพันธ์(BillBoard) สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาจ้างทำแผนประชาสัมพันธ์ ฯ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาจ้างพัฒนาระบบ E-Dataset Reporting สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาซื้อระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ จำนวน 500 License สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD