การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
24 ก.พ. 2563 ใบสั่งจ้างออแกไนซ์เซอร์จัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มาตรการต่อเติม เสริมทุน SMEs ฯ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาจ้างผลิตไดอารี่และปฏิทินปี 2563 สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาซื้อรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ MPV ประจำตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาจ้างก่อสร้างบูธและจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเงิน ฯ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) พร้อมติดตั้ง สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนขยาย (Storage Expansion) พร้อมติดตั้งฯ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาจ้างพัฒนาระบบวางแผนงบประมาณ(Financial Budgeting) สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาซื้อเครื่องแท็บเล็ต สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD