การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
17 มิ.ย 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบริการระบบการติดตามหนี้และดำเนินคดี ประกาศราคากลาง - - - - - -
11 มิ.ย 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 4 อื่นๆ - - - - - -
11 มิ.ย 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างทำแผนประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ประกาศราคากลาง - - - - - -
11 มิ.ย 2562 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
5 มิ.ย 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
5 มิ.ย 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหรืองานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
4 มิ.ย 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
31 พ.ค. 2562 ประกาศราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประกาศราคากลาง - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD