การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
31 พ.ค. 2562 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประกาศร่าง TOR - - - - - -
22 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและประจำส่วนกลางสำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารสำนักงาน ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
22 พ.ค. 2562 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบวางแผนงบประมาณ (Financial Budgeting) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน - - - - - -
22 พ.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบวางแผนงบประมาณ (Financial Budgeting) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ประกาศเชิญชวน 22 - 29 พ.ค. 2562
24 พ.ค. 2562 24 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2562
- 31 พ.ค. 2562
21 พ.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ e-Dataset Reporting ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 21 - 28 พ.ค. 2562
23 พ.ค. 2562 23 พ.ค. 2562 29 พ.ค. 2562
- 30 พ.ค. 2562
17 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
13 พ.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 1 (ครั้งที่ 3) อื่นๆ - - - - - -
13 พ.ค. 2562 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบ e-Dataset Reporting ประกาศราคากลาง - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD